Elżbieta Tyrowicz

Osoba:

Elżbieta Tyrowicz

mgr Elżbieta Tyrowicz

e-mail: elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664-57-76

pokój 2.323